یادمان باشد ...

یادمان باشد که قلب بعضی انسانها ازشدت رنج شکننده تر از آ ن چیزی است که ما فکر

می کنیم مراقب لطافت قلبشان باشیم وبا حرف نسنجیده آ زارشان ندهیم ، یادمان

باشد که عمر باهم بودنمان کوتاهتر ازعمر شکوفه های بهاریست به عزیزانمان بگوییم

که به وجودشان در زندگی سخت نیازمندیم قبل از این که دیر شود یادمان باشد که به

عزیزانمان گل بدهیم وبه آ نها بگوییم چقدر دوستشان داریم قبل از این که مجبور شویم

گلی را با حسرت بر روی مزار دوستی بگذاریم ، یادمان باشد……..

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
نیلوفر

زندگی کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند. کافی است لحظات گذشته را رها کرده و برای ثانیه های آینده زندگی کنید. چون رویاهایتان آنجاست و شما فقط و فقط یکبار فرصت زندگی کردن دارید.

همسفر جاده دلتنگی

گاهی نیاز داریم بی خیال شویم، بی خیال گذشته ... بی خیال آینده ... بی خیال احساس ... بی خیال اگرها و شاید ها ... گاهی لازم است بگوییم: «هرچه باداباد»