زندگی

 

 

 

زندگی ، ارزش آنرا دارد که به آن فکر کنی !

زندگی ، ارزش آنرا دارد که ببویی اش چوگل ، که بنوشی اش چو شهد !

زندگی ، بغض فروخورده نیست !

زندگی ، داغ جگر گـــوشه نیست !

زندگی ، لحظه دیدار گلی خفته در گهواره است !

زندگی ، شوق تبسم به لب خشکیده است !

زندگی ، جرعه آبی است به هنگامه ظهر در بیابانی داغ!

زندگی ، دست نوازش به سر نوزادی است !

زندگی ، بوسه به لبهای گلی است که به شوقت همه شب بیدارست !

زندگی ، شوق وصال یار است !

زندگی ، لحظه دیدار به هنگامه یاس !

زندگی ، تکیه زدن بر یار است !

زندگی ، چشمه جوشان صفا و پاکی است !

زندگی ، موهبت عرضه شده بر من انسان خاکی است !

زندگی ، قطعه سرودی زیباست که چکاوک خواند ،

که به وجدت آرد به سرشاخه امید و رجا !

زندگی ، راز فروزندگی خورشید است !

زندگی ، اوج درخشندگی مهتاب است !

زندگی ، شاخه گلی در دست است که بدان عشق سراپا مست است !

زندگی ، طعم خوش زیستن است، شور عشقی برانگیختن است !

زندگی ، درک چرا بودن است، گام زدن در ره آسودن است !

زندگی ، مزه طعم شکلات به مذاق طفل است !

زندگی ، به که چقدر شیرین است !

زندگی ، خاطره یک شب خوش، زیر نور مهتاب،

روی یک نیمکت چوبی سبز، ثبت در سینه است !

زندگی ، خانه تکانی است ؛ هر از چندگاهی از غبار اندوه !

زندگی ، گوش سپردن به اذان صبح است !

زندگی گاه شده است ، خوش نیاید به مذاق !

زندگی گاه شده است که برد بیراهم !

زندگی هر چه که هست ، طعم خوبی دارد ، رنگ خوبی دارد !

زندگی را باید ، قدر بدانیم همه !!/ 5 نظر / 35 بازدید
بهار

لایییییک زیبابود[گل]

بهار

صدف جان خوشحال میشم به منم سربزنید

بهار

hatt://baharzsa.persianblog.ir

ر.باران

زندگی چیزی نیست که لب تاقچه ی عادت از یاد من و تو برود.... ..**سهراب**.. [گل]